ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கான சிறப்புபள்ளி

AGRICULTURE MEETING @ ANNAMBEDU VILLAGE

On 09th Jan 2024 Hope Public Charitable Trust organized an Income Generation Program in collaboration with government officials for the underprivileged communities of Annambedu Rajakuppam Village, and Ramapuram Villages. At the event, which was attended by 120 beneficiaries, they learned a lot about the advantages of the income generating program as well as interest-free loans with …

AGRICULTURE MEETING @ ANNAMBEDU VILLAGE Read More »

OUR HOPE GOD’S CHILDREN DURING 25th DECEMBER CHRISTMAS & 1ST January 2024 NEW YEAR CELEBRATION

The Merriest holidays are Christmas and New Year’s. During these two occasions, our Hope Special Needs children showed their happiness and appreciation for their good lives by decorating cakes, cooking special meals, and sharing their joy and love with the villagers by meeting all of their basic needs. Additionally, they feel incredibly fortunate and thankful to …

OUR HOPE GOD’S CHILDREN DURING 25th DECEMBER CHRISTMAS & 1ST January 2024 NEW YEAR CELEBRATION Read More »

ENCOURAGE AND EMPOWER PERSONS WITH DISABILITY THROUGH VARIOUS STALLS AND WORKSHOPS

There is a line that says, “See the person first, not the disability.” Hope Public Charitable Trust is humbled and proud to say that 220 intellectually disabled children and adults are trained in vocational training with the aim of helping them live an independent life. It was a challenging journey, but we believe that the …

ENCOURAGE AND EMPOWER PERSONS WITH DISABILITY THROUGH VARIOUS STALLS AND WORKSHOPS Read More »

ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கான சிறப்புபள்ளி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

12.10.2023 அன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், படப்பையில் உள்ள P.N.கன்னியப்ப செங்குந்தர் அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில், ஹோப் புறஉலக சிந்தனையற்ற இளம் சீறார்களுக்கான ஆரம்பநிலை பயிற்சி மையத்தை (0-6 EIC – Autism )காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர், கண்காணிப்பு அதிகாரி, மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆட்டிசம் என்றால் என்ன மற்றும் ஆட்டிசத்தின் அறிகுறிகள் பற்றி ஹோப் பப்ளிக் சாரிடபிள் டிரஸ்ட் நிர்வாக அறங்காவலர் Dr. …

ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கான சிறப்புபள்ளி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் Read More »

CallNow
Online enquiry
close slider